Điều lệ Showmatch Việt Trung

Tin nổi bật |

Điều 1. Mục đích - ý nghĩa

Đây là sự kiện Showmatch do công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo tổ chức.

Điều 2. Đối tượng tham dự giải

1. Đối tượng: 10 đội tuyển YuGiH5. Bao gồm 5 đội tuyển từ Việt Nam, 5 đội tuyển từ Trung Quốc

2. Điều kiện tham dự:

♦ Các đội đều phải đã được đăng ký đội tuyển YugiH5 bán chuyên nghiệp với công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo.
♦ Hoàn tất ký kết các điều khoản tham dự giải đấu theo quy định của Ban tổ chức.

3. Đơn vị thi đấu:

Đội được xem là có đủ điều kiện nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

♦ Đội có 03 thành viên sống đủ 12 năm vào trước thời gian diễn ra trận đấu.
♦ Số thành viên tối đa trong đội là 03.
Điều 3. Thời gian - địa điểm thi đấu
1. Thời gian: Các trận thi đấu diễn ra theo lịch thi đấu được thông báo hàng ngày.
2. Địa điểm thi đấu: Các đội thi đấu tại địa điểm do BTC quy định dưới sự giám sát của người phụ trách.
Điều 4. Thể thức thi đấu - Luật thi đấu – Hình phạt - Trọng tài - Cách tính điểm

1. Thể thức thi đấu:

1.1 Hình thức thi đấu: Kendo (Bo7).
1.2 Chế độ: Sảnh Đấu – Tạo Phòng.
1.3 Phiên bản: Phiên bản theo quy định của BTC.
1.4 Tài khoản thi đấu: Sử dụng tài khoản của BTC cung cấp.
1.5 Bộ bài thi đấu: Sử dụng tự do. Không hạn chế bất kì tính năng nào.

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu chính thức của YuGiH5 bổ sung thêm các quy định dưới đây:

2.1 Các đội tuyệt đối không được phát ngôn, chat dưới bất kì hình thức nào các vấn đề liên quan tới chính trị, tôn giáo, Quốc gia, các vấn đề liên quan tới thuần phong mỹ tục. Các trường hợp vi pham sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức và xem xét thêm hình thức xử phạt tài khoản cá nhân tùy theo mức độ vi phạm.
2.2 Các đội phải cung cấp đầy đủ những thông tin được yêu cầu để chuẩn bị cho công tác tổ chức. Nếu việc chậm trễ này làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức, BTC có quyền loại đội vi phạm ra khỏi giải đấu và thay thế bằng đội khác.
2.3 Trong suốt quá trình thi đấu, các đội không được phép thay đổi tên đội, tên viết tắt và logo.
2.4 Các đội có mặt từ 45 phút cho đến 30 phút trước thời gian bắt đầu trận. Có mặt từ 29 phút trước thời gian bắt đầu trận đấu, đội bị xem là bỏ cuộc.
2.5 Các đội không được phép tự ý bỏ cuộc hay dời trận đấu trừ những trường hợp đặc biệt do BTC cho phép như sau:
2.5.1 Lý do khách quan: thiên tai, hỏa hoạn, cúp điện diện rộng…
2.5.2 Lý do chủ quan: lý do sức khỏe (có giấy chứng nhận không thể vận động của bác sĩ chuyên khoa).

3. Hình phạt:

Vi phạmLần 1Lần 2

- Vi phạm phát ngôn (2.1)

Cảnh cáo

Cấm thi đấu

- Vi phạm điểm danh/ Đi trễ (2.4)

Cảnh cáo Cấm thi đấu
- Tự ý bỏ cuộc (2.5)

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

- Cấm thi đấu từ 3 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng.

- Loại khỏi giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng.

4. Trọng tài và giám sát:

4.1 Tất cả trọng tài và giám sát giải đấu do công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo chỉ định.

4.2 Giám sát đội thi đấu sẽ có mặt tại nơi thi đấu để bảo đảm đội hình thi đấu chính thức trùng với đội hình thi đấu đã đăng ký với BTC và có quyền hạn xử lý tình huống, sự cố tương tự như trọng tài điều khiển trận đấu.