Thông báo: Danh sách trọng tài Battle City 6 - Ảo Mộng Mùa Hè

Tin nổi bật |

Chào các bài thủ,
Bài thủ xem danh sách chính thức tại:
+ Battle City 6 - cụm 1
+ Battle City 6 - cụm 2
Danh sách chia bảng (dự kiến): 
DANH SÁCH THI ĐẤU CỤM 1
DANH SÁCH THI ĐẤU CỤM 2
+Thời gian đấu vòng loại: 30/06/2019, (cụm 1: 8h30, cụm 2: 13h30)
+Thể thức: loại trực tiếp (BO3)
Danh sách trọng tài:

Cụm 1

Bảng Trọng tài Số điện thoại Facebook
A Nguyễn Tiến Dũng 0333684234 Nguyễn Tiến Dũng
B Nguyễn Tiến Dũng 0333684234 Nguyễn Tiến Dũng
C Công Huy 0974102207 Công Huy
D Cu Sảnh 0833333910 Cu Sảnh
E Hồng Sơn 389254476 Woxous
F Hồng Sơn 389254476 Woxous
G Quốc Dũng 0783393325 Quốc Dũng
H Huy Thứ 0935531039 Huy Thứ

Cụm 2

Bảng Trọng tài Số điện thoại Facebook
A Nguyễn Tiến Dũng 0333684234 Nguyễn Tiến Dũng
B Nguyễn Tiến Dũng 0333684234 Nguyễn Tiến Dũng
C Công Huy 0974102207 Công Huy
D Cu Sảnh 0833333910 Cu Sảnh
E Hồng Sơn 389254476 Woxous
F Quốc Dũng 0783393325 Quốc Dũng
G Quốc Dũng 0783393325 Quốc Dũng
H Huy Thứ 0935531039 Huy Thứ

Lưu ý:
+ Trong vòng 2-3 ngày trọng tài sẽ liên hệ các bài thủ có tên trong danh sách để thêm vào group bảng đấu (bài thủ vui lòng thường xuyên kiểm tra tin nhắn chờ facebook và điện thoại di động).
+ Các bài thủ, có trong danh sách sau thời gian 2-3 ngày chưa thấy trọng tài liên hệ để thêm vào group bảng đấu, vui lòng chủ động liên hệ trọng tài để nhắn vào group.

Yugi H5 trân trọng,

Mọi thắc mắc của giải đấu liên hệ:

Anh Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng Ban Tổ Chức Giải Đấu Battle City 6

- Facebook: https://bit.ly/31IXGma

- Số điện thoại: 0783393325

- Email: dungnq2@vng.com.vn

Anh Nguyễn Đình Huy Thứ – Trọng Tài Tổ Chức Giải Đấu Battle City 6

- Facebook: https://bit.ly/2MZl2kh

- Số điện thoại: 0935531039
- Emai: thundh@vng.com.vn


Theo dõi thông tin mới nhất của giải đấu tại Fanpage YUGIH5 nhé các bài thủ.